Yukarıdaki örümcek ağı verilerek S noktasından F noktasına ulaşılmak isteniyor. Sadece ok ile gösterilen doğrultularda hareket edilebiliyor. En kısa yolu ve toplam alternatif yol adedini bulan algoritmayı tasarlıyacağız.

Öncelikle yollarımızı isimlendirmeyle başlıyoruz.

Daha Sonra int bir diziye yollara göre matris oluşturuyoruz. Bu matris hangi düğümün nereye gidebileceğini gösteriyor.Gidebildiği matrisler 1 gidemediği matrisler 0 olarak değerlerler giriliyor. Ör. 0. düğüm 1,2,3 üncü düğümlere gidebiliyor. 20. düğüme ulaşan düğümler ise 2 değerlerini alıyor.

Yukarıdaki Hazırlıklardan sonra Kodlara geçebiliriz.

Github : https://github.com/ibrahim-ekinci/Spider-web