Verilen Bir Kümenin Alt Kümelerinin Elemanları Toplamları 0 Olan Alt Kümeleri Bulan Algoritma için Biraz Kafa Patlatalım